SamværspolitikSundhed

 • Vores trænere har de nødvendige kurser og kan derfor tage ansvar for deres hold på forsvarlig vis.
 • Vi opfordrer vores instruktører til at arbejde for et positivt syn på sundhed.
 • Vi accepterer ikke, at der drikkes alkohol i forbindelse med træning i ROG.
 • Vi tillader ikke alkohol ved vores børnearrangementer.
 • Vores voksenfester er forbeholdt instruktører og medlemmer over 18 år.
 • Vi serverer kun alkohol for personer over 18 år til vores sociale arrangementer.
 • Vi opfordrer instruktører til ikke at ryge i forbindelse med træning i ROG.
 • Vi sælger ikke cigaretter til ROG-arrangementer.
 • Vi forbyder alle former for doping.


Mobning

 • Vi opfordrer vores instruktører til at udvise særlig omtanke ved brug af billeder og/eller optagelser af medlemmerne på de sociale medier. Vi bruger ikke billeder eller video, der kan virke stødende og krænkende for personerne på billedet.
 • Vi styrker fællesskabet bl.a. gennem leg, par- og gruppeaktiviteter, konkurrencer og tilpas svære udfordringer.
 • Det er instruktørens opgave at sørge for en god stemning på holdet. Både under træningen og i omklædningsrummet.
 • Det er et forældreansvar at sikre en rimelig og respektfuld omgangstone mellem vores medlemmer på de forskellige sociale platforme.
 • Vi opfordrer forældre til at deltage i foreningslivet, så de lettere kan opdage, hvis et barn mistrives.
 • I ROG passer vi på hinanden og reagerer derfor hurtigt på henvendelser om mistrivsel.
 • Alle har pligt til at henvende sig til bestyrelsen, hvis man er vidne til eller hører om grov mobning. Bestyrelsen tager alle henvendelser alvorligt og reagerer så hurtigt, som det overhovedet lader sig gøre.
 • ROG behandler alle implicerede parter med respekt og hjælper det uhensigtsmæssige miljø i en bedre retning. Du kan som forældre forvente at blive inddraget, hvis det er nødvendigt.


Seksuelle
 overgreb

 • ROG kræver en ren børneattest for alle instruktører, der har længerevarende kontakt med børn og unge under 15 år. Alle børneattester fornys minimum hvert tredje år.
 • Vi tillader ikke brug af mobiltelefon i omklædningsrummet. Dette gælder også forældre.
 • Vi tilstræber, at have mere end én instruktør på alle vores børnehold (med udtagelse af vores forældre/barn hold).
 • Der vil altid være mere end én instruktør med på træningsture og til stævner.
 • Vi tillader ikke, at instruktører og ledere inviterer enkelte børn med sig hjem.
 • Vi opfordrer forældre til at deltage i foreningslivet.
 • Alle har pligt til at henvende sig til bestyrelsen, hvis man hører om krænkelser eller fornemmer, at noget er galt. Bestyrelsen tager alle henvendelser alvorligt og reagerer så hurtigt, som det overhovedet lader sig gøre.
 • Vi opfordrer instruktører til at kontakte ROG´s formand, hvis man føler, at man er havnet i en situation, der kan misforstås.
 • “Skolelærerparagraffen” gælder også i ROG. Det er fx ulovligt for en 18-årig instruktør at indlede et forhold til en gymnast, som er yngre end 18 år.
 • Hvis der er mistanke om overgreb, følger ROG DGI´s beredskabsplan.
Hold i dag

Instagram