FAQ - Ofte stillede spørgsmål
 

Kontingent under corona

I forhold til kontingent har vi i ROG forholdt os til retningslinjer og anbefalinger, som er udstukket fra Danmarks Idrætsforbund (DIF)

 

"Coronaudbruddet er en helt usædvanlig situation med store konsekvenser for hele Danmark – også foreningslivet, hvor aktiviteter er midlertidigt lukket ned.

 

Det er DIF`s klare anbefaling, at de enkelte foreninger og klubber ikke tilbagebetaler kontingent for perioden, da en tilbagebetaling potentielt vil lukke nogle af vores frivillige klubber. DIF opfordrer derfor til, at DIF-idrætten og vores medlemmer bredt set udviser samfundssind og ansvarlighed og bakker vores mange foreninger, klubber og frivillige op i denne svære tid.

 

Formelt set kan medlemmer ikke kræve at få en del af kontingentet retur, fordi foreningens aktivitet er stoppet i en periode, så medlemmerne ikke kan træne eller fx deltage i en opvisning eller en holdkamp. Kontingentet er udtryk for en betaling for det at være medlem i en idrætsforening og ikke for en specifik ydelse.

 

Situationen i en idrætsforening er derfor anderledes end kunders forhold i kommercielle fitnesscentre.
I idrætsforeninger med fitness eller fitnessforeninger gælder det samme som i alle andre foreninger. Her kan medlemmerne altså ikke kræve tilbagebetaling af kontingent, når foreningens aktivitet i en periode er aflyst pga. corona-situationen."
 

 

Kan man betale over flere rater?

Det er forskelligt fra hold til hold, og det fremgår af tilmeldingen. Vores hold, som ligger i den dyre ende af kontingentet kan betales over 4 rater.
Hvis det ønskede hold ikke er delt op i rater, men du ønsker det, så kontakt os på rog@rog.dk, så hjælper vi dig med at dele det op.

 

 

Hvad er mine muligheder, hvis jeg eller mit barn er kommet på venteliste på et hold?

Når du står på venteliste på et hold, vil du blive tilbudt en plads på holdet i tilfælde af, at et andet medlem afmelder sig holdet, eller trænerne på holdet mener, at der kan være flere medlemmer på holdet end oprindeligt beregnet. Det er meget forskelligt, hvornår der bliver ledige pladser på et hold, og det er ingen garanti.

Hvis du hellere vil på et af vores andre hold i stedet, så kan du skrive til administrationen for at høre, hvilke hold der har ledige pladser.

 

 

Hvad dækker mit kontingent over?

Kontingentet dækker et medlemskab i vores forening, træning, en ROG t-shirt og administrationsgebyr. I visse tilfælde kan kontingentet indeholde mere end det - dette vil stå i beskrivelsen af holdet ved tilmelding.

 

Der er taget højde for helligdage, skoleferier samt evt. enkelte aflysninger i kontingentet.

 

Bestyrelsen kan helt eller delvis fritage et medlem, der indgiver motiveret ansøgning herom, for betaling af kontingent i kortere eller længere perioder. 

 

 

Får man kompensation for aflyste træninger?

Det korte svar er nej. Der er ikke mulighed for at få kompensation for aflyste træninger, da der allerede er taget højde for dette i kontingentet.

Kontingentet er derudover også et udtryk for en betaling for dét at være medlem i en idrætsforening, og ikke for en specifik ydelse. Situationen i en idrætsforening er derfor anderledes end kunders forhold i fx. kommercielle fitnesscentre.

 

 

Kan man få en prøvetræning på holdene inden man tilmelder sig?

Det er desværre ikke muligt at få en prøvetræning på vores hold uden at tilmelde sig først, da det er svært for trænerene at holde styr på, hvilke gymnaster som har betalt for træning og hvilke der ikke har endnu, samt hvor mange der kommer til en træning. Derfor skal du tilmelde dig eller dit barn et hold, inden du kommer til en træning.

I tilfælde af, at træningen ikke er noget for dig eller dit barn efter første træning, er det muligt at blive afmeldt holdet og få tilbagebetalt kontingentet – skriv blot til administrationen.

 

 

Hvordan afmelder jeg mig et hold?

Udmeldelse af et hold eller selve foreningen sker ved skriftlig henvendelse til foreningen på rog@rog.dk. Kontingentet tilbagebetales ikke ved udmeldelse af foreningen i løbet af sæsonen.

 

 

Kan man starte midt i en sæson?

Ja, det er muligt at starte midt i en sæson. Kontingentet kan tilpasses alt efter, hvornår i sæsonen der er tale om, men dette vil dog kræve en motiveret ansøgning til ROG´s bestyrelse via mail til rog@rog.dk.

 

 

Har du andre spørgsmål er du meget velkommen til at skrive til administrationen på rog@rog.dk

Events

Sponsorer