Rødovre og Omegns Gymnastikforening (ROG) og Covid-19
Seneste opdatering: 04. januar 2022.

 

Rødovre og Omegns Gymnastikforening er efter den seneste nedlukning omkring årsskiftet 2021/2022 glade for at kunne genoptage af træningen igen fra 05. januar 2022.

 

Nedenstående Corona retningslinjer følger myndighedernes retningslinjer samt anbefalinger fra DIF og DGI.

I ROG arbejder vi naturligvis efter myndighedernes retningslinjer og tager fælles ansvar for, at smittespredningen begrænses mest muligt. Vi har på baggrund af erfaringer fra sæson 2020/21 og på baggrund af anbefalinger fra DIF og DGI vedtaget nedenstående retningslinjer for træning i sæson 2021/22. Det er retningslinjer, som vi alle skal hjælpe hinanden med at overholde.

Eventuelle henvendelser vedrørende Covid-19 kan ske til foreningens formand Thomas Bak på:
Mail: thomasbak@rog.dk
Tlf.:  4090 6979.

 

Covid-19 retningslinjer i ROG 

Host, nys og håndhygiejne
Vi skal alle fortsat sørge for at host og nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde, og vi skal fortsat sørge for god håndhygiejne. I ROG opfordrer vi derfor medlemmer til, at der fortsat bruges håndsprit og/eller håndvask inden, under og efter en træning. 

Tegn på sygdom: Bliv hjemme
Det gælder for ALLE, at du ikke må møde op til træning, hvis der er tegn på sygdom (hoster, feber, snot mm). ROG instruktører kan til enhver tid bede et barn om ikke at deltage i træningen og anvise dem et sted, hvor de kan vente, indtil træninger er slut, eller indtil barnet bliver hentet.

Klæd om hjemmefra
I det omfang, det er muligt, opfordres alle børn og unge til at møde op omklædte.

Aflever jeres børn udendørs
Er det muligt, så aflever og hent jeres børn uden for hallen.

Hvis et medlem testes positiv for Covid-19
Såfremt et medlem eller en instruktør bliver testet positiv for Corona, SKAL dette meddeles snarest til Rødovre og Omegns Gymnastikforening på rog@rog.dk, og medlemmet må ikke møde op til træning, før afsluttet sygdomsforløb i henhold til myndighedernes retningslinjer for smittede personer. 

Hvis et medlem er nærkontakt
Hvis et medlem eller en instruktør er nærkontakt til en smittet person gælder myndighedernes retningslinjer, som du finder her:
https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/naer-kontakt-  

 

HVIS DU ER I TVIVL: For personlige råd og vejledning kan du kontakte Coronaopsporingen på telefon 32 32 05 11


Foreningens instruktører
ROG’s instruktører opdateres løbende i forhold til eventuelle nye retningslinjer omkring Covid-19 i ROG.
 

Events

Sponsorer