Rødovre og Omegns Gymnastikforening (ROG) og Covid19

Seneste opdatering: 26. august 2021
 

Pr. 14. august 2021 er der ikke længere nogle restriktioner som gælder for Sport og Fritid´s området.

 

Covid-19 retningslinjer i ROG

Rødovre og Omegns Gymnastikforening (ROG) har, på baggrund af erfaringer fra opstart af sæson 2020/21, vedtaget følgende retningslinjer for træning i sæson 2021/22. Det er retningslinjer, som vi alle skal hjælpe hinanden med at overholde.

 

Retningslinjer for deltagerne på ROG’s hold: 

Generelt lægger Rødovre og Omegns Gymnastikforening sig op ad DGI Gymnastiks justerede anbefalinger til genopstart efter Corona, som du kan læse nærmere om her.


I ROG arbejder vi naturligvis efter Kulturministeriets retningslinjer og tager fælles ansvar for at smittespredningen begrænses mest muligt, herunder at host og nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde, og at der fortsat bruges håndsprit og håndvask inden, under og efter en træning.

 

 

Alle instruktører og medlemmer skal være opmærksomme på og efterlever følgende retningslinjer:

 

Tegn på sygdom: Bliv hjemme

Det gælder for ALLE, at det ikke er lovligt at møde op til træning, hvis der er tegn på sygdom (hoster, feber, snot mm). Trænerne kan til enhver tid bede et barn om ikke at deltage i træningen og anvise dem et sted, hvor de kan vente.
 

Såfremt et medlem bliver testet positiv for Corona, SKAL dette meldes snarest til Rødovre og Omegns Gymnastikforening på rog@rog.dk og medlemmet må ikke møde op til træning.


Eventuelle andre henvendelser vedr. Covid19 kan ske til foreningens formand Thomas Bak på thomasbak@rog.dk.

 

Aflevering og afhentning 

Såvel aflevering som afhentning skal, så vidt muligt, ske udenfor hallen/salen. Alle medlemmer bedes vente udenfor gymnastiksalen eller i mellemgangen i Rødovrehallen, indtil de bliver hentet af deres træner. Snak gerne med dit barn hjemmefra, om hvordan afleveringen finder sted.


Alle medlemmer skal spritte hænder af/vaske hænder inden træningen. Medlemmerne skal have eget håndsprit med. Hvor det er muligt stiller ROG også håndsprit ud på træningsstederne til brug for medlemmerne.

 

Omklædning og overlap mellem hold

Vi skal undgå ophold i omklædningsrum for at sikre, at vi ikke bliver for mange samlet på for små arealer. Medlemmerne skal derfor helst møde op til træning omklædt. Når træningen er slut skal alle medlemmer forlade hallen så hurtigt som muligt. Først når træneren på det næste hold vurderer, at der er god plads til næste hold, afhenter træneren sine medlemmer, som venter udenfor.

 

Forældre i salen

Forældre eller andre tilskuere må gerne være tilskuere i salen under træning, hvis trænerne ønsker det samt vurderer, at der er forsvarlig med plads til dette.

 

Foreningens instruktører

ROG’s instruktører er bekendt med DGI’s retningslinjer i forhold til Covid19 - som i videst muligt omfang efterleves. Der er ikke krav til at instruktørerne tjekker om medlemmerne har vasket/sprittet hænder. ROG forventer at medlemmerne selv efterlever dette. 
 

Events

Sponsorer