ROG indkalder til generalforsamling torsdag d. 11. maj 2023 kl. 18:00-19:30 i Loen på Rødovregård (Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre).

Dagsordenen omfatter følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af næstformand / kasserer
  6. Valg af halvdelen af den øvrige bestyrelse 
  7. Eventuelt

Indkomne forslag til dagsorden skal sendes til rog@rog.dk senest torsdag d. 4. maj kl. 12:00. 

Hold i dag

Instagram