Bestyrelsesmøde
Tidspunkt
30.03.2021 kl. 19.00 - 30.03.2021 kl. 20.00
Sted
Beskrivelse
Kære ROG bestyrelse

Næste bestyrelsesmøde er allerede tirsdag d. 30. marts kl. 19:00-20:00. Mødet afholdes virtuelt via Zoom.
Meld gerne tilbage, om I kan deltage eller ej.

Dagsorden er indtil videre:
1) Information fra administration og formand
2) Ansættelse af ny medarbejder
3) Eventuelt

Referat fra seneste bestyrelsesmøde findes i bestyrelsesarkivet og kan læses her: Referat af bestyrelsesmøde 23. marts 2021
Topic: Bestyrelsesmøde 30. marts kl. 19:00-20:00
Join Zoom Meeting
Meeting ID: 975 0802 4279
ROG