Bestyrelsesmøde
Tidspunkt
13.01.2021 kl. 18.00 - 13.01.2021 kl. 20.00
Sted
Beskrivelse
Kære ROG bestyrelse

Næste bestyrelsesmøde er onsdag d. 13. december kl. 18-20. Mødet afholdes virtuelt via Zoom. 
Meld gerne tilbage, om I kan deltage eller ej.

Dagsorden er indtil videre:
1) Information fra administration og formand
2) Rundt om bordet
2) Økonomi
3) Covid-19 (hvordan klarer vi os igennem vinteren) 
4) Forårsopvisning 2021
5) Eventuelt

Referat fra seneste bestyrelsesmøde findes i bestyrelsesarkivet og kan læses her: Referat december 2020

Link til virtuelt Zoom møde:
Join Zoom Meeting
ROG